| om företaget | pågående projekt | planerade projekt | avslutade projekt | övrigt | kontakt |
 BLÅ EKEN

startade 2005 och har hittills inriktat sig på komplexa byggprojekt med stora krav på innovativa och högkvalitativa lösningar. Det har framförallt gällt inredning av vindar i centrala Stockholm samt påbyggnader av befintliga flervåningshus. I centrala Norrtälje byggde vi 18 tvåvånings radhus i en vertikal fastighetsbildning, under hösten 2014 påbörjar vi omvandlingen av Fabriken i Gustavsberg till bostäder. Fram till årsskiftet 2013/14 hade vi färdigställt ett åttiotal lägenheter sedan starten 2005. Vi håller även på att etablera oss som fastighetsförvaltare av bostadshus.

För närvarande söker vi samarbete med fastighetsägare/bostadsrättsföreningar med centralt belägna hus som lämpar sig för påbyggnad på befintligt tak.

Sammanfattning av våra mål:

Att erbjuda prisvärda bostäder för hyresgäster och bostadsrättsköpare med varierande önskemål

Att ge hyresvärdar och bostadsrättsföreningar helhetslösningar på förädlingar av fastigheter, främst genom effektivare användande av yta och volymer, energieffektivisering och upprustning

Att skapa innovativa lösningar för både byggandet och boendet

Att ta ansvar för hög kvalitet både i bostaden som produkt och som tjänst i förvaltningen

Att bidra till att befintliga miljöer stärks socialt, ekonomiskt och estetiskt

Att bygga för långsiktig hållbarhet såväl i ett lokalt som globalt perspektiv